BRANŞLAR

Radyoloji

Çeşitli tıbbi cihazların yardımı ile birçok hastalığın teşhis edildiği bir bölümdür. Teknolojik tıbbi görüntüleme cihazlarına sahip olan Özel Doğuş Hastanesi Radyoloji Ünitesinde, şu hizmetler verilmektedir;

 •  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
 •  Bilgisayarlı Tomografi
 •  Röntgen
 •  Mamografi
 •  Renkli doppler
 •  Kemik Dansitometri
 •  Ultrasonografi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), bugün tıp alanında en yaygın olarak kullanılan görüntüleme tekniklerinden biridir. Birçok farklı hastalık için de uygulanabilir ve vücudun iç yapısı hakkında bilgi verici görüntüler oluşturur. Teknik tamamen zararsızdır ve bu inceleme X ışınları içermez. Hasta güçlü bir elektromagnet (mıknatıs) içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın değişik eksenlerde kesitsel görüntüsü elde edilir. Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirilerek hastalık hakkında bilgi edinirler.

MRG incelemesi 20 ile 45 dakika arasında bir sürede tamamlanır. Sürenin değişkenliği incelenecek olan alanın yerine ve hastalık hakkında toplanması gereken bilgi miktarına bağlıdır. MR ile vücuttaki her organı incelemek mümkündür.

 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kasitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa uzaktan kumanda ile cihazın “gantry” adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilbisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken “gantry” boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluşturur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranında izlenilebilir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışını incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir. Diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamaktadır. Hastalıkların erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

Röntgen

Radyolojide tanıda kullanılan en geleneksel yöntem olan bu incelemeler x ışınları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin gelişmiş Radyoloji Ünitesi’ndeki modern cihazlar sayesinde tanıya yardımcı görüntü elde edilmektedir.

Mamografi

Mamografi meme detaylı görüntüsünün düşük dozajlı özel bir x-ışını (röntgen ışını) yardımı ile çıkarılmasıdır. Mamografi erken meme kanseri teşhisinde önemli rol oynar. Mamografi meme içindeki durumu kadının kendisi ya da doktoru tarafından hissedilemeyecek durumdayken bile görüntüleyebilir.

 

Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi gibi yüksek frekans ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi ile yapılan tetkiklerin daha ileri derecede araştırılmasına olanak verir. Daha çok damarsal patolojilerin araştırıldığı, damarlardaki kireçlenmeleri, tıkanıklıkları, damar çaplarında görülen değişiklikleri bu yöntemle tespit etmek mümkündür. Yumuşak dokudaki kitlelerin damarlanma yapılarına bakarak iyi huylu veya kötü huylu ayrımı yapmaya olanak vermesi açısından oldukça önemli, yardımcı bir görüntüleme yöntemidir. Bu cihazla boyun damarları, kol ve bacak damarları, karın içi organların damarlanması ve varikosel değerlendirilebilir; Ayrıca meme, testis, tiroid, paratiroid, lenf bezleri ve yumuşak doku gibi yüzeysel yapılar ile parankimal organlarda oluşan tümoral ve iltihabi oluşumların damarlanması ve gebelerde bebek ve rahim damarları incelenebilir.

Ultrasonografi (US)

Hastanemizde karın, pelvik, böbrek trioid, plevral, meme, kalça ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal USG ve transvajinal USG verilen hizmetler arasındadır.

 • - 4 boyutlu USG
 • - Jinekolojik USG
 • - Skrotal USG
 • - Obstetrik USG
 • - Boyun USG

Kemik Dansitometri;

Kemik Dansitometri tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir. Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır. Kemik dansitometride dual-enerji X-ray absorbsiyometri veya kemik yoğunluğu taraması bilinmektedir. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır. Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.

            BÖLÜM DOKTORLARIMIZ;

            -          UZM. DR. METE ŞAHİN