BRANŞLAR

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli'dir. Bu hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, Solunum Fonksiyon Testi, alerji testleri, Bronkoskopi cihazı gibi olanaklar da hastalarımıza çağdaş tedavi hizmetlerinin sunmaktadır.

Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.

Göğüs Polikliniğimizde Hastalarımıza Sunulan Tıbbi Hizmetler:

 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Karbonmonoksit Nefes Testi
 • Sigara Bıraktırma
 • Astım (Bronşiyal Astım)
 • Akciğer Tüberkilozu
 • Göğüs Travmaları
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
 • Kronik Öksürük Etiyolojisi
 • Akciğer Kanseri tanı ve tedavisi
 • Parankimal Akciğer Hastalığı
 • Plevra (Akciğer Zarı Hastalıkları)
 • Göğüs Duvarı Hastalıkları
 • Solunum Yolları Enfeksiyonları
 • Pnömoni (Zatürre)

 

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ;

-          Uzm. Dr. Yasemin Saygıdeğer KONT