BRANŞLAR

Üroloji

Prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında hizmet verilmektedir.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Özel Doğuş Hastanesi Üroloji bölümünde ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde tüm çağdaş cerrahi ve tıbbi yöntemler kullanılmaktadır. Bölümde sinir-koruyucu radikal prostatektomi (prostat kanseri için) ve radikal sistektomi (mesane kanseri için) ameliyatları uygulanmaktadır. Ayrıca anesteziyoloji ve yoğun bakım hizmetinin de desteği ile böbrek ve testis kanseri gibi diğer üroloji ameliyatları da bu konuda deneyimli uzman üroloji cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Özel Doğuş Hastanesi’nde üriner sistem taş hastalığı tedavisinde teknolojik olanakların kullanılabildiği endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar sıklıkla uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavinin yanı sıra taş kırma (ESWL) yöntemi ile taşların anestezisiz ve ayaktan tedavisi mümkün olmaktadır. Üroloji bölümü taş hastalığın endoürolojik tedavisinde (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi – PCNL) bölgenin önde gelen merkezlerinden biridir.

Ürodinami ünitesi her yaşta erkekler ve kadınlarda görülebilen idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlar. Gerek yetişkin gerekse çocuk hastalarda, her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının ve miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı ve takibinde ürodinamik incelemeler ve modern üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemleri ile erkek infertilitesi olarak nitelen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi olanakları diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi; anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve sonraki dönemlerde, görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve kordon kisti, İnmemiş testis, Sünnet, Testis ve torbaların acil halleri (Akut skrotum ve testis torsiyonu) ile hipospadias verilebilir. Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün özel ilgili alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Ünitesi;

1980'li yılların başından beri uygulanmakta olan dışarıdan ses dalgaları ile böbrek taşının parçalanması tedavisi, günümüzde 1 santimetreden küçük üst üreter ve 2 santimetreden küçük böbrek içindeki taşlar için temel tedavi kabul edilmektedir. Bugün aktif tedavi gerektiren böbrek taşlarının yaklaşık olarak yüzde 85'i ESWL ile tedavi edilmektedir. ESWL tedavisi sırasında hasta özel bir yatakta yatar ve su dolu bir yastık cildine dayanır. Su dolu yastık içinde oluşturulan ses dalgaları insan vücudundan geçerek, yeri ultrason veya x ışınları ile tespit edilmiş taşa odaklanır. Oluşan ses dalgaları taşta parçalanmalara yol açar ve hasta bu taş parçalarını bol su içip hareket ederek idrar yolu ile düşürür.

 

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ;

-          OP. DR. ÖZGÜR KOÇ