DOKTORLAR

Psikoloji
Ünvan:

Eğitim / Uzmanlık : Maltepe Gülsuyu Ticaret Meslek Lisesi(Birincilik Derecesi)                         

                                  Lisans Derecesi, Psikoloji, 2007
                                  Mersin Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Mersin(Onur Derecesi)

                                  Yüksek Lisans, Organizational Behavior, 2010
                                  Marmara Üniversitesi, A.B.D.     (Akademik Ortalama 88)

Aldığı Ödüller :       TPD İzmir Şubesi 2007 "Genç Psikologlar Araştırma Ödülleri" kapsamında Birincilik Ödülü.

Bilimsel Çalışmalar : Gül, A., Erkul, D., Turgut, E., Eyi, F., Kıral, K. & Kılınç, S. (2007). Davranışa bağlı ve davranıştan bağımsız ödül ve cezanın bireylerin adalet algısı üzerindeki etkileri. I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi. 
                                    Eyi, Fatih. (2010) Critical Thinking As A Mediator Between Job Resources and Goal Orientation. Tez Çalışması. Marmara Üniversitesi

Katıldığı Kongreler : 

  • 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniv., 2004, Bursa.
  • 10. UPÖ Kongresi, Mersin Üniversitesi, 2005, Mersin
  • 11. UPÖ Kongresi, Ege Üniversitesi, 2006, İzmir
  • 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 2006, Ankara
  • 1.Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 2006, Mersin
  • IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 2007, Adana.
  • 12. UPÖ Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, 2007, K.K.T.C.