DOKTORLAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ünvan:

Eğitim/Uzmanlık :  İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
                                 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi(İhtisas)

Çalıştığı Kurumlar :  Düzce 112 Merkezi Acil Tıp Hekimi
                                    Şırnak Devlet Hastanesi
                                    İzmir Kiraz Devlet Hastanesi
                                    Özel Medigün Hastanesi

Katıldığı Seminerler/Kurslar : Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongreleri
                                                   Türk - Alman Jinekoloji Konferansı
                                                   Ulusal Neonatoloji Kongreleri
                                                   Acil Obstetri'de Genel Yaklaşım