DOKTORLAR

Selçuk Gürel
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ünvan: Uzman Doktor

Eğitim / Uzmanlık : Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi
                                   Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
                                    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği (Uzmanlık)

Sertifikalar :  Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Sertifikası 
                        Sağlık Bakanlığı Acil Hasta Müdahale Modül I
                        Çocuk Yoğun Bakım Kursu ve İleri Yaşam Desteği Sertifikası
                        Milli Pediatri Derneği Çocuk Yoğun Bakım Kursu Sertifikası
                        Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu Sertifikası
                        Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Sertifikası
                        Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitimci Sertifikası
                        Neonatal Resüsitasyon Programı Kurs Sorumlusu Sertifikası

Katıldığı Kongreler : 53.-54.-55.-57. Milli Pediatri Kongreleri
                                     7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
                                     3. Avrupa Çocuk Dermatoloji Kongresi 
                                     30. Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi Kongresi
                                     4. Zekai Tahir Burak Yenidoğan Günleri
                                     23. Ulusal Neonatoloji Kongresi

İş Tecrübesi : Ankara 112 Acil Servis Doktorluğu (Pratisyen Hekim)
                         Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ABD Asistan
                         Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekim
                         Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Asistan Doktorluğu
                         Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda Çocuk Hastalıkları Uzmanı
                         Özel Yalova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Mesleki Deneyim Alanları