DOKTORLAR

Psikiyatri
Ünvan:

Uzmanlık / Doktora : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
                                  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları :  Bireysel Terapiler (Dinamik yönelimli)
                                 Aile ve Evlilik Terapileri
                                Bilişsel - Davranışçıl Terapiler
                                Cinsel Terapiler
                                Alkol -Madde Bağımlılığı Tedavileri
                                Psikodrama Eğitimi
                                Ergenlik Dönemi Sorunları

Kurslar / Sertifikalar : Bilişsel - Davranışçı Terapiler
                                    Psikodrama
                                    Analitik Yönelimli Terapiler
                                    Bireysel Terapi Eğitimi
                                    Aile ve Evlilik Terapileri
                                    Cinsellik Terapileri
                                    Adli Psikiyatri Eğitimi
                                    Alkol - Madde Kullanımı İle İlgili Eğitimler
                                    Gençlere Yönelik Sempozyumlar

Davetli Konuşmacı Görevleri : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konuşması
                                                   Sınav Kaygısı- Performans Anksiyetesi Konuşması
                                                   21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Konferansı 
                                                   Alkol ve Madde Kullanımı - Gençlere Yönelik Konferans

Çalıştığı Kurumlar : Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı
                                 Akhisar Devlet Hastanesi - Psikiyatri Kliniği
                                 Özel Doğuş Hastanesi - Psikiyatri Kliniği