BRANŞLAR

Psikiyatri

          Psikiyatri biliminin ilgi alanına, kalıtımsal faktörlerin rol oynadığı diğer psikiyatrik bozukluklar da girer. Bunlar arasında Şizofreni, Duygudurum Bozuklukları (Depresyon ve Mani)ve diğer bazı durumlar sayılabilir. Bunun dışında kalıtımsal faktörlerin varlığı henüz kanıtlanmasa da, çocuklukta yaşanan olumsuzlukların önemli bir belirleyici olduğu Kişilik Bozuklukları da eklenebilir.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan psikiyatri, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

Hastanemiz Psikiyatri Polikliniği’nde verilen hizmetler;

·        Obsesif- Kompulsif Bozuklukları (Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk)

·         Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk)

·        Yaygın Anksiyete Bozukluklar

·         Fobiler (Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu )

·        Yeme Bozuklukları

·         Yaş Reaksiyonları

·        Uyku Bozuklukları

·        Cinsel İşlev Bozuklukları

 

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ;

-          UZM. DR. HAKAN ADIGÜZEL