Özel Doğuş Hastanesi

HASTANE REHBERİ

Özel Doğuş Hastanesi

  • Hasta Zi̇yareti̇nde Amaç Nedi̇r?
  • Hastanemi̇zde Zi̇yaret Hangi̇ Günlerde Yapilmaktadir?
  • Hastanin Sağliği İle İlgi̇li̇ Ki̇me Veya Ki̇mlere Bi̇lgi̇ Veri̇li̇r?
  • Hangi̇ Hastalar Zi̇yaret Edi̇lmemeli̇di̇r ?
  • Ki̇mler Hasta Zi̇yareti̇ne Gi̇tmemeli̇di̇r ?
  • Hasta Zi̇yareti̇nde Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken Durumlar Nelerdi̇r?
  • Gece Neden Hasta Zi̇yareti̇ Yapilmamalidir?
  • Refakatçi Kuralları
  • Hasta Hakları
Hasta Zi̇yareti̇nde Amaç Nedi̇r?

» Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
» Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
» Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak Toplumsaldayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarakyapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumluetki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

Hastanemi̇zde Zi̇yaret Hangi̇ Günlerde Yapilmaktadir?

» Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
» Ziyaret saatleri : 09.00-22.00

Hastanin Sağliği İle İlgi̇li̇ Ki̇me Veya Ki̇mlere Bi̇lgi̇ Veri̇li̇r?

» Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci dereceyakınına bilgi verilir
» Hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir.
» Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.
» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi̇ Hastalar Zi̇yaret Edi̇lmemeli̇di̇r ?

» Yoğun bakımda yatan hastalar
» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

Ki̇mler Hasta Zi̇yareti̇ne Gi̇tmemeli̇di̇r ?

» 10 yaş altı çocuklar,
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen birenfeksiyon hastalığı olan hastalar
» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
» Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Hasta Zi̇yareti̇nde Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken Durumlar Nelerdi̇r?

» Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısraretmeyiniz.
» Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.
» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)
» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsızedecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.
» Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangibir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
» İyilikolsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.
» ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK GETİRMEYİNİZ.
» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğerhastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir Ziyaretesnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorularsorulmamalıdır.
» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerindebulunulmamalıdır
» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odalarıterk edilmelidir.

Gece Neden Hasta Zi̇yareti̇ Yapilmamalidir?

» Gece yalnızca nöbetçisağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
» Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler.
» Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.
» Uyuyan hastalar rahatsız olur.

Refakatçi Kuralları

1-) Kahvaltı saati: 08:00

2-) Yemek saatleri: Öğlen: 12:00 Akşam:18:00

3-) Hasta ve yakınının uyması gereken kurallar:

Koridorda yüksek sesle telefon görüşmeleri yapmamalı.

Hasta odalarında sigara içilmemelidir.

Refakatçi dışında kimsenin kalmaması gerekir.

0-6 Yaş çocukların ziyarete getirilmemesi gerekir.

4-) Ziyaret saatleri ve kuralları: Sabah :08:00 Akşam:22:00 arası.

5-) Kuralları:

– Hemşirenin uyarısı doğrultusunda gerekirse maske ve bono giyiniz.

– Hastanızla temas etmeden önce hemşirenin gösterdiği yerde

anlatılan bicimde el dezenfektan ile elerinizi yıkayın.

– Çiçek,yiyecek,içecek gibi şeyleri içeri sokmak yasaktır.

– Bazı hastalar için özel ayrım (izolasyon) kuralları vardır.Eğer bu sizin hastanız içinde geçerliyse sorumlu hemşire size bilgi verecektir

– Hastaların tedavilerinin yapılması gerekli olduğunda ve acil durumlarda personele zorluk çıkarmadan odayı boşaltınız.

– Hastanızın sağlığı ve iyiliğini düşünerek hastane kurallarına uyduğunuz için TEŞEKKUR EDERİZ.

6-) Telefon kullanımı:Her odaya ait özel telefon bulunmaktadır.Dahili numara kat görevlileri tarafından öğrenile bilir.

7-) Tuvalet-banyo kullanımı:24 saat sıcak su mevcuttur.Her odada hastaya , özel tuvalet banyo bulunmaktadır.

😎 Hemşire çağrı sistemi kullanımı:Her hasta odasında ve banyosunda hemşire çağrı sistemi mevcuttur.Hemşire çağrı butonuna bastığında serviste görevli hemşire en kısa sürede odanıza gelecektir.

9-) Hekimin günlük vizitleri konusunda hasta ve hasta yakınları bilgilendirilir. Hekim vizit saatleri:Sabah:08:00 Akşam:17:00

Hasta Hakları

DOĞUŞ HASTANESİ HASTA HAKLARI

HAKLARINIZ

İnsan, sadece insan olmasın dolayıdoğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramıevrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ” hukuk kurallarının kişilere tanıdığıyetki ” olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılındaİngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan HaklarıBildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesiyayınlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in kurulmasıyla insan hakları evrensel halegeldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesinözgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüminsanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması olarak tanımlayabiliriz.Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu haklarıçiğnememe zorunluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır.Hasta haklarıda temel insan haklarından birisidir.

1) HizmettenGenel Olarak Faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleriçerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve mezhep,cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmetalma hakkı vardır.

2) Bilgilendirmeve Bilgi İsteme:

Her türlü sağlık hizmetininimkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlübilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye,değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinden verilen sağlık hizmetlerindenfaydalanmaya, sağlık hizmeti verecek/vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlıkpersonellerinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme vedeğiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda hertürlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme,Durdurma ve Rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasınıistemeye, tıbbi müdahelelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesindehizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamdaalmaya hakkı vardır.

7) Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsündeve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeyehakkı vardır.

8) İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimamgösterilerek, güler yüzlü, nazik şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenikşartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş birsağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usülve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisininimkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmayahakkı vardır.

10) Müracaat, Şikayetve Dava Hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuatçerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkıvardır.

Her Hakkı Saklıdır. Akhisar Özel Doğuş Hastanesi