Loading...

Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

24 Saatlik Ambulatuvar Kan Basıncı

07 Ağustos 2017

Ambulatuvar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

 

Ambulatuvar kan basıncı ölçümünün kullanım yerleri:

 

Evde kan basıncı ölçümü yapılamadığı veya yararsız olduğu durumlarda beyaz önlük hipertansiyonun araştırılmasında,

Çeşitli ölçümlerde bulunan kan basıncı değerlerinde aşırı değişkenlik olduğunda,

Uykuda kan basıncı seyrinin değerlendirilmesinde, Evde ölçümün yapılamadığı durumlarda, sabahın erken saatlerinde veya gün içerisinde tedavi etkisinin değerlendirilmesinde,

Tedaviye direnç gösteren hastaların değerlendirilmesinde

Bazı sistemik hastalıklara (Diabet vb) eşlik eden sinir sistemi bozukluklarının kan basıncına etkisinin değerlendirilmesinde,

Uygulanan ilaç tedavisinin takibinde ve vücudun buna verdiği yanıtın değerlendirilmesinde.

Ambulatuvar kan basıncı Özel Doğuş Hastanesi Kardiyoloji doktoru tarafında yapılan değerlendirme sonucu doktor önerisi durumunda yapılmalıdır. Hasta doktorunun tavsiyesine göre ilaçlarına devam ederek veya etmeyerek test gerçekleştirir. Hastanın eğer kullanıyorsa ilaçlarını doğru bir şekilde bildirmesi önemlidir.

Özel Doğuş Hastanesinde gerekli durumlarda deneyimli kardiyologların yönlendirmesiyle yapılan bu test hastanın tedavi stratejisinin belirlenmesinde büyük rol oynar.