Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Ağız ve Boğaz Bölgesindeki Problemlerin Tedavisi

07 Ağustos 2017

Disfaji yutma güçlüğü, katı veya sıvı gıdaların yutulmasında yaşanan ciddi sorunların oluşması durumuna denir. Yutma güçlüğü durumunda bazen katı gıdaların bazen de sıvı gıdaların, bazen ikisinde yutulması sırasında ortaya çıkar. Yutma işlemi ağız, dil, damak, yutak ve yemek borusunu içine alan organların müşterek çalışmalarıyla ortaya çıkan bir işlemdir. Bu organların herhangi birini veya birden fazlasını etkileyen hastalıkları olan her insanda yutma güçlüğü görülebilir.

Yutma faaliyetine katılan organların; enfeksiyon, tümöral, metabolik, nörolojik, doğumsal ve diğer nedenlerle fonksiyonlarının bozulması yutma güçlüğü oluşturur. Ağız, diş, dil, bademciklerin ve yutağın iltihaplarında yutma güçlüğü vardır ve ağrılıdır. Farenjit, tonsillit, diş ve dil apsesi gibi enfeksiyon durumlarında yutarken ciddi şekilde ağrı hissedilir. Ağız ve yutak bölgesindeki aftlar (küçük yaralar) boğazda bazen kulağa vuran ağrı yaparak yutma güçlüğü yaparlar. Beyin ve sinir sistemi hastalıklarında yutak ve yemek borusundaki kasların çalışmasında sorun oluşur ve sıvı gıdaları yutmada zorluk oluşur.

Doğumsal ve edinilmiş kas hastalıkları yutma güçlüğüne neden olurlar. Bu hastalıklarda yutma güçlüğü ile beraber tükürük ve gıdaların hava yoluna kaçması sonucu öksürük görülür. Hastalık ilerledikçe katı gıdaları yutmada da zorluk başlar.

Teşhis için hastanın şikayetlerinin ne zaman başladığı, hangi tür gıdaları yutmada zorluk olduğu sorulur. Öksürük, ses kısıklığı, yutma esnasında ağrı kulağa vuran ağrı, ağızda kötü koku gibi eşlik eden şikayetlerin olup olmadığı sorgulanır. Hastanın verdiği bilgilerden büyük oranda hastalığın ön tanısı konulabilir.

 

Özel Doğuş Hastanesinde ayrıntılı öykünün peşinden oldukça detaylı tanısal endoskopik üst hava ve sindirim yolu muayeneleri yapılır. Endokamera eşliğinde fleksibl ve rijit endoskoplarla burun arkası, ağız, dil, dil kökü, bademcikler gırtlak ve yutak bölgesi ayrıntılı muayene edilir. Yumuşak fleksibl endoskoplarla yemek borusu üst ve orta kısımları gözlenir. Endoskop yemek borusu içinde iken hastaya su içirilerek yutma fonksiyonu değerlendirilir.

Özel Doğuş Hastanesinde bunların ışığında yutma güçlüğünün nedeni belirlenerek hastalığın tanısı koyulur.

Tedavi hastalığın teşhisine göre değişir. Enfeksiyon hastalıklarında antibiyotikler, ağız boğaz antiseptik gargara ve spreyleri, pastilleri kullanılır. Dişlerin ve dil ön yüzeyinin fırçalanması faydalıdır. Dil fırçalama işlemi yumuşak çocuk diş fırçaları veya dil temizleme spatülleri ile arkadan dil ucuna doğru tek yönde yapılır. Diş fırçalar gibi fırçalamak dil mukozasına zarar verebilir. Enfeksiyon durumlarında vücut direncini arttıran vitaminler ve dinlenme faydalı olabilir. Dil kökü, yutak ve gırtlak kanser ve tümörlerinin tedavisi ameliyat, bunun peşinden yapılan radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapidir.