Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Beyin Damar Yumakları
Diğer adı Arteriovenöz malformasyon (AVM)olan beyin yumakları, beyin damarlarının doğuştan hatalı ve anormal gelişimi sonucu ortaya çıkan damar yumağıdır. Bir AVM, şu bileşenlerden oluşur:

Besleyici Damar: AVM içine kan götüren beyin atardamarı

Nidus: Damar yumağının kendisi

Boşaltıcı damar: Yumak içindeki kanın boşalmasını sağlayan toplardamar

Bir beyin AVM’si, çok fazla sayıda ve anormal yapıdaki damarın bir yumak şeklinde bir araya toplanması sonucunda oluşur. Bu yumağa, yani nidus’a, kan taşıyan bir veya birden fazla besleyici atardamar olabilir. Besleyici damarlar ve yumak (nidus) içindeki kan akımı, normal bir beyin atardamarından çok daha fazla miktarda ve hızlıdır. Beyin dokusunu besleyici kılcal damarlar içine gitmesi gereken kan, damar yumağından hızlıca, direkt toplardamar içine geçiş yapar. Bu şekilde AVM, çevresindeki beyin dokusunu beslemek için gelen kanı “çalarak”, beynin bu bölgesinin yeterli düzeyde beslenememesine neden olur. Ayrıca, AVM içindeki yüksek basınçlı kan akımı, yapısal olarak zaten anormal olan damar duvarlarında incelmeye ve zayıflamaya neden olur. Damar yumağı (AVM), içinden hızla geçen kan akımının oluşturduğu yüksek basınca dayanamayıp, en zayıf olduğu noktadan patlayabilir. AVM patlaması, hayati risk oluşturan beyin kanamalarına neden olur.

AVM’ler doğuştan var oldukları halde, hastaların çoğunluğunda ilk belirti ve şikayetler, ergenlikte ve genç erişkin yaşlarda (15-40 yaşları arasında) ortaya çıkar. Hastaların %55’inde ilk şikayet ve belirti, AVM’nin patlamasıyla oluşan beyin kanamasıdır. AVM yumağını oluşturan damarlar, normal bir atardamara göre çok daha zayıf ve kırılgandır. Artmış kan akımı ile birlikte kırılgan duvar yapısı, AVM yumağını oluşturan damarlarda yırtılmaya ve buna bağlı beyin kanamalarına neden olabilmektedir.

AVM nedeniyle beyin kanaması geçiren bir hastada şu şikâyetler ve bulgular ani olarak ortaya çıkar:

Ani başlayan şiddetli baş ağrısı

Bulantı - kusma

Kol ve/ veya bacakta kuvvet kaybı (felç)

Konuşmama (afazi) veya konuşma güçlüğü

Çevreyle iletişim kuramama

Bilinç kaybı

Hastaların %35-50’sinde beynin yeterli kanlanamamasından kaynaklanan şu şikayetler görülür:

Epilepsi (Sara) nöbetleri

Baş ağrısı

Kol ve/veya bacakta uyuşma

Kol ve/ veya bacakta kuvvet kaybı

Konuşma bozuklukları

Görme bozuklukları

 

Hastalığın teşhisi Özel Doğuş Hastanesinin tecrübeli kadrosu ve ileri teknoloji tıbbi altyapısı ile en hızlı şekilde sağlanabilir. Teşhisin ardından hastalığın seyrine en uygun tedavi yöntemi belirlenir. Bu hastalığın tedavisinde Özel Doğuş Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Birimi en etkili tedavinin uygulayarak hastanın günlük yaşantısına en hızlı şekilde dönmesini hedefler.