Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Ürolojik Onkoloji Ameliyatları (Böbrek, Testis Kanseri vb)

Ürolojik Onkoloji Ameliyatları (Böbrek, Testis Kanseri vb)
Özel Doğuş Hastanesi Üroloji Bölümümüzde Üro-onkolojik alanda dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Prostat kanserinde sinir-koruyucu radikal prostatektomi ve mesane kanserinde radikal sistektomi ameliyatları rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca böbrek tümörleri, testis tümörleri ve sürrenal kitlelerin cerrahi tedavisi ve takipleri yapılmaktadır. Bazı ürolojik kanser vakalarında ise medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır. Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Departmanında prostat hastalıkları iyi huylu büyüme (BPH) için ameliyat yöntemi olarak TUR-P, Plazmakinetik TUR ve Greenlight 180 W sitemleri kullanılmaktadır.

Prostat kanseri için açık ve laparoskopik prostatektomi operasyonu yapılmaktadır.

Böbrek, testis ve prostat kanseri gibi hastalıkların tedavisinde uygulanacak cerrahi yöntem Özel Doğuş Hastanesi tecrübeli üroloji uzmanları tarafından, en son teknikler ve ileri tıbbi teknoloji desteği ile uygulanmaktadır.