Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Bilgisayarlı Görme Muayenesi
Göz numarasını ölçmeye yarayan Otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığını ölçülür ve en uygun gözlük numaraları tespit edilir. Bazı durumlarda, özellikle çocuk muayenelerinde, gözlerin uyum yapma yeteneğini geçici olarak baskılamak amacıyla gözlere bir damla damlatılır ve otorefraktometre ölçümü bir süre beklendikten sonra yapılır. Bu işlem halk arasında “damlalı muayene” olarak bilinir.

Özel Doğuş Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanları göz hastalıklarının tanısında bu muayene yöntemini kullanmaktadır.