Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Omuz Ağrıları (Periatrit, Radiküler ağrı, Tendinit, Bursit, Artroz)

Omuz Ağrıları (Periatrit, Radiküler ağrı, Tendinit, Bursit, Artroz)
Omuz ağrıları , bel ,boyun ve diz ağrılarından sonra vücutta en sık rastlanılan eklem ağrısıdır. Yaşın ilerlemesi ve yıpranmanın artması omuz ağrısı sıklığını artmaktadır. Hafif ağrıdan günlük yaşamı altüst edecek kadar değişik şiddetlerde omuz ağrıları olabilir.

Omuz eklemi vücutta en fazla hareket kapasitesi olan eklemdir. Bu eklem sadece kolu hareket ettirmekle kalmaz elimizi herhangi bir işi yapacak konumlarda tutulmasını sağlar. Omuzda 3 kemik yapı kendi aralarında yaptıkları eklemlerde yer alan kemikler köprücük –kürek ve pazı (kol) kemikleridir. Omuzda birbirinden ayrı 4 eklem vardır.

 

Gleno-humeral eklem :Pazı kemiğinin yuvarlak başı ile kürek kemiğinin öndeki yuvası arasında b Akromio-klavikuler eklem :Kürek kemiğinin üst ve ön çıkıntısı ile köprücük kemiği arasındaki eklemdir.ulunur.

Sterno-klavikuler : Köprücük kemiği ile göğüs kafesinin ön ortasında bulunan kemik yapı “ iman tahtası kemiği “ arasında bulunan eklemdir

Skapulo-torasik eklem :Kürek kemiği kaslar içi sıvı dolu kesecikler arasında eklem görevi üslenmiş bir yapıdır.

 

Omuzda bu denli fazla hareketi yapmakla görevli çeşitli bağlar ve kaslar vardır. Bu kaslar deltoid, ön pektoral , trapez ve kolda pazı kaslarıdır.

 

OMUZ AĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

Omuz ağrılı hastanın değerlendirilmesi

Ağrı boyundan yansıma ise omuzun daha üst kısımlarında ve boyunda bulunurken ,omuz hareketlerini yapan tendonların (kirişlerin) sorunu ise kolun dışından ortasına doğru yayılma gösterir. Ağrının gece olması ve ufak bir harekette dahi batıcı özellik göstermesi ya omuzun döndürücü kılıfının tendiniti (romatizması) ya da akromio-klavikuler eklem hastalıklarını akla getirir. Gece daha derinden hissedilen ağrılarda ise müzmin bir yırtığı veya omuz eklem kapsülünü içine alan bir yumuşak doku romatizması düşünülmelidir. Kola yayılan ağrılarda boyun sorunları gözden geçirilmelidir.

 

Tüm hastalarla karşılaşmada aynı kurallar geçerlidir. Hastaya azami ilgi şefkat ve ayrılması gereken makul bir zaman. Ayrıntılı olarak ağrının başlangıcı, ne ile artıp ne ile azaldığı, geceleri ve nemli havalardaki durumu, yayıldığı yer, günlük yaşam üzerine yaptığı olumsuz etkiler dikkatle soruşturulmalıdır. Daha önce yapılan tedaviler hatta varsa tetkikler incelenmelidir. Daha sonra hastanın muayenesine geçilir.

Özel Doğuş Hastanesi Fizik tedavi Polikliniğinde yapılan omuz testleri

Düşük Kol Testi : Omuzdaki döndürücü kılıf kirişlerinde (rotator kuf tendonları) yırtıkları anlamak amacıyla yapılır. Omuzun 90 derece yana doğru kaldırılarak öyle tutulması istendiğinde hasta bunu beceremez. Kol hemen aşağı düşer.

Ağrı Başlama Endişesi Testi : Kronik omuz çıkıklarını anlamak için omuz dışa doğru döndürülürken hasta ağrının başlayacağı endişesi ile hareketin yaptırılmasına mani olur.

Ağrılı Kavis Testi : Döndürücü kılıftaki bir kirişte (supraspinatus) sorun olduğunda kol yana doğru 80 dereceye kadar rahat kalkarken bu dereceden itibaren ağrı başlar. Hasta zorlukla 120 dereceye kadar hareketi yapar. Bu açıdan sonraki hareket ise şaşılacak derecede ağrısız olarak yapılır. Bunun sebebi tendonun omuz çıkıntısı arasında bu açılar içinde iken sıkışmasıdır.

Omuzda sıkışma testi (İmpingement = Neer testi ) : Bir elle kürek kemiğin dönmesi engellenirken diğer elle hastanın kolu yukarı doğru zorlanır. Bu sırada kol biraz önde ve hafif de yana doğru açılmıştır. Bu test subakromiyal sıkışma sendromu,donuk omuz ve kalsifik tendinit’de pozitif konumdadır.

 

Omuz ağrılı hastaların tedavisinde oldukça etkili tedavi yöntemlerinden biri de fizik tedavi uygulamalarıdır. Fizik tedavi yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği hastalığın evrelerine göre değişiklikler gösterebilir. Akut evrede ağrı kesici akımlar ve soğuk uygulamalar tercih edilirken sonraki dönemlerde derin bölgelere etki edebilen derin ısıtıcı olarak isimlendirilen uygulamalar ön plandadır. Ayrıca omuz eklemini hareketlendirmek amacıyla bazı mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri de kullanılır.Omuz çarkı ,tırmanma merdiveni,makaralı kaldıraç gibi egzersiz araçlarından faydalanılır.