Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Bel ağrıları (Bel fıtığı, Bel kayması, Bel kireçlenmesi vb. Bel Ağrıları)

Bel ağrıları (Bel fıtığı, Bel kayması, Bel kireçlenmesi vb. Bel Ağrıları)
Toplumda en çok stres nedenli bel ağrısına rastlıyoruz.  Beyin stresde bel ya da boyun kaslarına aşırı sinyal göndererek kasları kastırır. Bu bölgelerde sertlikler ve bazen ele gelen yumrular oluşur.   Hasta zihinsel olarak rahatlamadıkça fizik tedavi ya da kas gevşetici ya da sıcak uygulamalar, merhemler pek işe yaramaz. Hafif bir antidepresan çok faydalıdır. Beraberinde kas gevşetici ve ağrı kesici-antienflamatuar ilaç da verilir. Antidepresan ilaç gerçek anlamda 3. ayda etkili olur. En az 6 ay kullanmak gerekir. Bazı vakalarda tedavi bir yıla uzatılmalıdır.

Çok az oranda omurga veya omurilikte  tümör, enfeksiyon (brucella gibi omurga enfeksiyonu   veya vücüttaki başka bir organ enfeksiyonu),  skolyoz (omurga eğriliği), omurga eklem rahatsızlığı  (sakroiletis vb), romatizmal hastalıklar  ve   ender olarak omurilik zarının içine olan kanama (subaraknoid kanama ) da bel ağrısı yapar ve hemen akla gelmeyebilir.

 

Geri kalan grup ise omurga dinamiğini bozan nedenlerdir. Şöyle ki;

 

Bel fıtığında bel ağrısı başlangıç aşamada görülür ve çok şiddetli olduğundan hasta gerekmediği halde ameliyatla ağrıdan kurtulmak ister. Zamanla olay ilerleyince bel ağrısı hafifler ancak bu defa ağrı kalça ve bacağa iner. Bu grupta olup ayağında kısmi felç olanlara ameliyat önerilir ancak bacak ağrısı bel ağrısından hafif olduğundan hastalar ne yazık ki ameliyatı bu dönemde ihmal ederler.

 

Bel kayması, dar kanal , kireçlenmede hepsinde bel ağrısı bulgusu vardır. Ancak bel ağrısı bulgusuna bacak ağrısı, veya uyuşma, veya yürüme güçlüğü, veya  bacaklarda kuvvetsizlik bulguları eklenmemişse ameliyat ilk etapta düşünülmemelidir. Çünkü bel ağrısını ameliyatla tek başına gidermek her zaman mümkün olmayabilir. İyi bir ameliyat yapılmış olsa bile hastanın bel ağrısı tam geçmemişse hasta ameliyatın kıymetini bilmeyecektir. Bazen en iyi sistemler bile doğal olanı taklit etmede yetersiz kalır ve sistem omurga dinamiğine arzu edilen kadar uygun düşmeyebilir. Ayrıca bel ağrısına katkıda bulunan ve anlaşılamamış başka nedenler de pekala birlikte bulunabilir. Hasta bel ağrısı için ameliyat istese bile doktor kabul etmemelidir. Ya da bel platin ameliyatlarında (kireçlenme, bel kayması ve dar kanalda) bel ağrısının tamamen geçeceği sözü hastaya verilmemeli, ameliyatı yapmak istemekte asıl nedenin 'olanı' korumak, ileri felçleri   engellemek ve yürüyüşü açmak olduğu anlatılmalıdır.

 

Bazı hastalar bel ağrısını gidermek için beyin ve omurilik cerrahının onayını almadan bel çektirme ya da masaj ya da bele balık bağlama, bardak kapatma gibi yöntemlere başvurmaktadır. Bunların içinde süphesiz bel çektirme en tehlisidir. Bilinçsizce yapıldığından sıklıkla sakatlıklar oluşmakta, bir kısmı acil ameliyata alınsa bile tam düzelememektedir. Bel çekmeyi fizik tedavi uzmanları- bel MR'ını değerlendirdikten sonra- seçilmiş vakaların sadece çok az bir kısmına belki uygulayabilirler. Bu da zaten  her vakada uygulanabilecek bir yöntem değildir.

 

Bazı hastalarda ne kadar araştırılırsa araştırılsın bel ağrısı nedeni bulunamayabilir. Bu gibi vakalarda taban düşüklüğü mutlak aranmalıdır. Beli bozan tabandaki ortopedik sorundur. Tabanlıkla hastanın bel ağrıları gerileyecektir.

 

Omurgadan ameliyat olup ilk aylarda rahat olup sonradan bacak ve bel ağrıları artan kişiler lütfen kilolarını kontrol etsinler. Zira ameliyatlı ve iyileşmeye çalışan bel, fazladan eklenen bir kiloyu bile kabul etmez.   Ağrılar fazlası ile geri döner.   İşte bu nedenledir ki şişman hastaların ameliyatları sevilerek kabul edilmemektedir. Çünkü ameliyat esnasında cerraha güçlük yaratmalarından çok, ameliyat sonrası omurganın kiloya fazla isyan etmesi iki tarafa da sıkıntı yaratmaktadır.

Bel Ağrısı Çeşitleri arasında

1-Karın içi patoloji ya da aort yırtılması gibi damarsal patoloji

2-İstirahatte geçmeyen ağrı

               a-spinal tumor

               b-enfksiyon -ateş şart değil, belde dokunmakla hassasiyet mevcut.

               diskitis, spinal epidural apse, vertebral osteomyelit

               c-inflamatuar

               d-sakroileitis :sakroiliak eklemler üzerinde ağrı ve hassasiyet vardır.

1- Tek yanlı ya da iki yanlı eklem aralığında skleroz vardır.

 

               -bilateral simetrikse ankilozanspondilit, reiter sendromu, ya da chron hastalığı varlığı akla gelmelidir

                bilateral asimetrik ise psoriatik artrit, romatois artrid akla gelir

                tek yanlı ise gut hastalığı, osteoartrit, enfeksiyon akla gelir

3-ilerleyen nörolojik defisit:  cauda equina sendromu örn spinal epidural abse,    spinal epidural hematom, spinal tumor, masif santral disk hernisi

4-patolojik kırık. osteoporoz riski olanda akla gelmelidir

               lomber kompresyon kırığı

               sakral yetmezlik kırığı: steroid tedavisi altındaki romatoid artritli hastalar

5-koksidinia: koksiks etrafında ağrı ve hassasiyet

6-annular yırtıklar

7-nadiren subaraknoid kanama sonrası sinir kökleri ve dura kanamadan irrite olur.

8-myalji: statin denen kan yağlarını düşüren ilaçlar böbrek yetmezliği bulgularına yol açtığında

9-ilaçlar: statinler ve fosfodiesteraz tip5 inhibitorleri

 

SUBAKUT BEL AĞRISI

1-spinal osteomyelitis, ya da tumor:  ateş ve ESR artışı, istirahatte geçmeyen ağrı varsa

2-bel kayması, spinal kireçlenmeler, dar kanal, schmorl nodulu. (bel fıtığının arkaya doğru değil bir üst ya da alt omur içine doğru olması)

 

KRONİK BEL AĞRISI

1-dejeneratif: bel kayması, dar kanal, lateral reses sendromu (dar kanalın bir çeşidi)

2-spondiloartropatiler: ankilozan spondilit,omurganın paget hastalığı

3-osteitis condensans ilii: barsak problemi

4-psikolojik (duygusal ve mi vb sorunlarda ikincil kazanç için bel ağrısına sığınma)

Yer almaktadır. Özel Doğuş Hastanesi Fizik Tedavi Polikliniği bel ağrısının nedenlerinin teşhisi ve ağrının şiddetini azaltan tedavi yöntemlerinin uygulanmasında çok etkili yöntemler sunmaktadır.