Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Kafa Travmaları
Kafa travmaları 18 yaşından küçüklerde ölümlerin en büyük nedenini ve erişkinlerde de ölüm sebeplerinin beşincisini teşkil etmektedir. Genel vücut travmalarında ise ölümlerin yarısına kraniyal serebral yaralanmalar neden olmaktadır. Trafik kazalarına bağlı ölümlerin %75 ‘inde ve tüm multitravmaları hastaların %80’inde kafa travması bulguları izlenmektedir.

Kafa travmalı bir hastada ilk müdahale travmanın olduğu yerde başlamalıdır, çünkü hipoksi, hipotansiyon ve ek yaralanmalar kafa travmasında morbidite ve mortaliteyi artırır. Acil servislerin kafa travmalı hastalardaki görevi travma mahallinde başlayan resusitasyonu devam ettirmek, sistemik ve serebral yaralanmaya bağlı oluşabilecek komplikasyonları önleyerek bu hastalarda tablonun daha da kötüleşmesini engellemektir.

Kafa travmalarında cerrahi müdahale gerektiren durumlarda devreye Özel Doğuş Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Birimi girer. Hastanın iyileşme sürecini en hızlı ve rahat geçirmesini sağlayan tedavi stratejisini belirlemeyi ve son teknoloji tıbbı altyapı sayesinde güvenle uygulanmasını hedefler.