Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Şaşılık Muayenesi ve Cerrahisi
Her iki gözün birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesidir. Her bir gözde 6'şar adet göz dışı kas bulunur. Bunların birinde veya birkaçında kuvvet azlığı veya fazlalığı olması şaşılığa neden olur. Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Bazı durumlarda kayma her iki gözde de mevcuttur. Gözlerdeki kayma şaşılığın sebebine göre sürekli yada geçici süreli oluşabilir. Şaşılığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Farklı nedenlerle şaşılık oluşabilir.

1.Öncelikli olarak tam bir göz muayenesi yapılarak şaşılığın türü, kayma miktarı (prizma testleri), damlalı refraksiyon muayenesi , gözün ön ve arka bölümlerinin tam olarak incelenerek görme aksını kapatan kornea opasitesi, katarakt, vitreus hastalığı veya retina hastalığı olup olmadığı tespit edilmelidir.

 

2.Eğer kayma ilk 6 ayda ortaya çıkmışsa ve belirgin bir kırma kusuru (gözlük numarası) yoksa ilk yaş içinde ameliyatla kayma düzeltilmeli ve göz tembelliği tedavi edilmelidir.

 

3.Göz kayması ilk iki yaş civarında ortaya çıkmışsa ve çocukta +4.00 dioptrinin üzerinde hipermetrop varsa bu kayma büyük ihtimalle hipermetropiye bağlı olarak oluşan bir kaymadır ve mevcut damlalı gözlük numarası tam olarak verilerek kayma düzeltilebilinir. Bu grup çocuklarda göz tembelliği (ambliopi) önemlidir. Özellikle kayan gözde veya numarası daha yüksek olan gözde tembellik gelişir. Bu nedenle hasta dikkatle muayene edilmeli ve tembellikten şüphe edilen gözün görme düzeyini artırmak amacıyla diğer göze kapama tedavisi düzenlenmelidir. Tembelliğin tedavisinin yapılmasına ve gözlük kullanılmasına rağmen kaymada tam düzelme olmuyorsa cerrahi ile şaşılık düzeltilir.

 

4.Çocukken tedavi edilmemiş erişkin şaşılık hastalarında ameliyattan sonra çift görme gelişebilir. Özellikle göz tembelliği olmayan hastalarda çift görme daha belirgin olabilir. Bu durum aynı zamanda gözün yeniden kaymasına sebep olabilir. Çift görme şikayeti 6 ay kadar uzun süre devam edebilir. Bu nedenlerden dolayı şaşılık tedavisinin çocukluk çağında yapılması başarı oranını artırmakta ve erken dönemde hastanın derinlik hissi kazanmasını temin etmektedir.

Özel Doğuş Hastanesi Göz Hastalıkları Birimi’nde şaşılık problemine çözüm sunulmaktadır.