Hürriyet Mahallesi. 151/101 - AKHİSAR / MANİSA

Obsesif- Kompulsif Bozuklukları (Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk)

Obsesif- Kompulsif Bozuklukları (Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk)
Takıntı-zorlantı bozukluğu (obsesif-kompulsif bozukluk) takıntılar ya da zorlantıların görüldüğü ruhsal bir rahatsızlıktır. Takıntılar, kişinin, istememesine ve saçma bulmasına karşın, kendisini düşünmekten alıkoyamadığı düşüncelerdir. Zorlantılar, kişinin, istememesine ve saçma bulmasına karşın, kendisini yapmaktan alıkoyamadığı davranışlar ya da zihinsel uğraşlardır.

Takıntı-zorlantı bozukluğu olan kişiler, takıntılarını ve zorlantılarını tetikleyen durumlarla karşılaşınca değişik birtakım duygusal tepkiler gösterirler. Bir kesimi, yineleyen panik ataklarıyla da gidebilir, belirgin bir kaygı duyarlar. Kimileri, yoğun bir iğrenme, tiksinme duygusu yaşarlar. Zorlantılarını yerine getirirken, “tam istedikleri biçimde” olana dek, kendilerini eksikli ya da gergin olarak duyumsayabilirler.

Özel Doğuş Hastanesi Psikiyatri Birimi’nde obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisinde terapi ve ilaç tedavisi uygulamaları deneyimli psikiyatrlar tarafından yapılmaktadır.